Wszystkim wiadomo, że nocą z 5 na 6 grudnia do miejscowości, gdzie mieszkają posłuszne dzieci przyjeżdża święty Mikołaj. Dzisiaj Mikołaj odwiedził Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

W dniach 4-6 grudnia b.r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) została zrealizowana pierwsza część projektu „Młodzi, Kreatywni, Medialni”

W Szkole Średniej nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) 1 grudnia b.r. organizowano Konkurs Poezji i Prozy Polskiej, który służy promocji literatury i języka polskiego

1 grudnia z wizytą w Iwano-Frankiwsku przebywała delegacja z partnerskiego miasta Nowa Sól

W miniony weekend w Stanisławowie odbyły się obchody Andrzejkowe

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up