W latach 1944-1946 na mocy tak zwanych układów republikańskich dokonano pomiędzy Polską a ZSRS wymiany obywateli, deportując ludność polską z zajętych przez Sowietów dawnych terenów II Rzeczypospolitej, a jednocześnie – najpierw dobrowolnie, a potem przymusowo – wywożąc do Związku Sowieckiego ludność ukraińską, w tym również karpackich górali: Bojków i Łemków.

Fotograficzna podróż granicami II Rzeczypospolitej. Opowieść o losach ludzi żyjących na zaginionym pograniczu i tworzących wielonarodową mozaikę II RP. Awanturnikach, przemytnikach, pisarzach, artystach, badaczach i marzycielach. Ale przede wszystkim o zwykłych ludziach, którzy wbrew okrucieństwom XX wieku próbowali przetrwać na wymazanej granicy.

Opowiada Tomasz Grzywaczewski.

www.granice2rp.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up