Senatorowie w składzie: przewodniczący Komisji Andrzej Person, dwoje wiceprzewodniczących Janina Sagatowska oraz Łukasz Abgarowicz, oraz  Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Stanisław Gogacz, Marek Konopka, poseł Jerzy Kozdroń oraz burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak  rozpoczęła w dniu 5 kwietnia swój czterodniowy pobyt w dwóch okręgach konsularnych – lwowskim oraz winnickim. Senatorowie odwiedzą Lwów, Iwano-Frankiwsk, Kamieniec Podolski, Nową Uszycę, Bar oraz Latyczów. Podczas całej wizyty senatorowie zapoznają się ze stanem prac związanych z powstaniem Domów Polskich we Lwowie i Barze oraz odwiedzą już istniejące Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Ponadto senatorowie spotkają się m.in. z Jego Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim Metropolitą Lwowskim, merem miasta Lwowa Andrijem Sadowym, przedstawicielami środowiska polskiego oraz złożą kwiaty na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Źródło: www.lwow.msz.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up