W Truskawcu obwodu lwowskiego odbyło się podsumowanie Liderskiego Centrum Szkoleniowego, którego głównym celem jest sprzyjanie rozwoju polskich organizacji na Ukrainie. W dniach 13-15 grudnia 2019 roku członkowie polskich organizacji z różnych zakątków Ukrainy poznawali sposoby efektywnego podsumowywania pracy w organizacji. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Wolność i Demokracja. O efektach poprzednich dwóch spotkań w ramach Centrum Szkoleniowego opowiedział Łazarz Kapaon, koordynator projektów w Fundacji.

– Widać efekty tego projektu. Oczywiście takie długofalowe będziemy widzieć dopiero w kolejnych latach. Ale z takich rzeczy tu i teraz, które zauważyliśmy – to na pewno większa współpraca organizacji, która wyraża się chociażby wspólnym harmonogramem i kalendarzem prac organizacji w Kijowie. Tuż po jednym ze szkoleń dostaliśmy taki wspólny harmonogram pięciu organizacji, które razem, po raz pierwszy w ogóle w historii, stworzyły taki kalendarz działań dla Polaków w Kijowie i tam zawarli wszystkie swoje działania tak, żeby się wzajemnie nie wykluczać i nie nakładać terminowo. Współpracowali w ten sposób, żeby jak największe i jak najlepsze efekty osiągnąć. Więc te efekty widać i myślę, że ten projekt będzie kontynuowany – powiedział Łazarz Kapaon.

Podczas spotkania w Truskawcu przedstawiciele polskich organizacji dowiedzieli się o technikach, w jakich mogą się poruszać w celu podsumowania całego roku pracy w wielu jej obszarach, o planowaniu działań na kolejne lata, delegowaniu zadań i wytyczaniu sobie celów. Z uczestnikami pracowali trenerzy Jacek Kołakowski i Zbigniew Żuk.

– Chcieliśmy to spotkanie poświęcić wymianie doświadczeń uczestników tego szkolenia, w celu zainspirowania ich do twórczego i technicznego podsumowania działalności, prowadzonej przez daną organizację – powiedział Zbigniew Żuk. – Spotkanie w Truskawcu jest kolejnym etapem zacieśnienia więzi między organizacjami, co jest bardzo istotne, bo jeśli chcemy mówić o spójnym promowaniu przez wszystkie organizacje polskości i kultury polskiej, to cały ten proces jest na bardzo dobrej drodze. Organizacje co raz lepiej się ze sobą komunikują, co raz chętniej wymieniają się doświadczeniami. Praktycznie o czymś takim jak konkurowanie albo zamykanie się na wiedzę nie ma już mowy. I to jest największa wartość – podkreślił trener.

Swoimi wrażeniami o pracy w grupach podzieliła się Natalia Żuk, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie, dawnym Krystynopolu.

– Mieliśmy różne zadania. Dla mnie była ciekawa praca w zespole. To jest bardzo ważne, stworzyć taki zespół, żeby każdy był indywidualny, ale był w kontakcie z innymi. Tak wspólnie działać, aby praca przynosiła dobry rezultat – powiedziała pani Żuk.

Oprócz zajęć dla uczestników projektu została przygotowana wycieczka do Drohobycza – miasta, z którego pochodzi wybitny polski pisarz, malarz, rysownik i grafik Bruno Schulz. W ramach wycieczki grupa zwiedziła m.in. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Krzyża Świętego i św. Bartłomieja oraz zawitała do Centrum Rozwoju Integracyjnego „Świetlica”.

Również odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe, które wprowadziło przedstawicieli polskich organizacji w atmosferę bożonarodzeniową. Uczestnicy Liderskiego Centrum Szkoleniowego podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.

– Była bardzo dobra, rodzinna i ciepła atmosfera. Każdy starał się pomóc, odpowiedzieć na pytania, wymienić się doświadczeniem, podzielić się uśmiechem. Być może ma na to wpływ czas, do którego się przygotowujemy, czas świąteczny. Życzę wszystkim miłości, radości, rodzinnej i pięknej atmosfery – powiedziała Łesia Buhera, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Stryju.

Przedstawiciele polskich organizacji zmotywowani oraz otwarci na współpracę wrócili do swoich miejscowości, gdzie będą kontynuować pracę nad podsumowaniem roku oraz planować wspólne działania na kolejny rok.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Tekst: Danuta Stefanko

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up