Uczestnicy szkolenia (Fot. Danuta Stefanko)

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbył się trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy, angażujących się w życie placówki.

„Uczestnicy przez pryzmat lustra, które tworzą inne osoby, poznawali siebie i swoje zachowania w relacjach z ludźmi. Była to też okazja dla wolontariuszy, aby poeksperymentować ze swoimi zachowaniami i poczuć, które im odpowiadają, o które zachowania chcieliby wzbogacić swój warsztat zachowań z ludźmi, a które nie były wystarczająco komfortowe, żeby je stosować, w ten sposób wyznaczając granice własnego komfortu” – powiedziała trenerka Natalia Dębczyńska.

Głównym celem szkolenia był rozwój umiejętności skutecznego komunikowania, rozwiązywania konfliktów oraz analiza własnych zachowań w sytuacjach nietypowych, a także refleksja nad skutkami tych zachowań.

Praca w grupach (Fot. Danuta Stefanko)

„Jestem bardzo zadowolona z udziału w tym szkoleniu, z wiedzy, którą otrzymałam. Doszłam do wniosku, że tak naprawdę poznajemy siebie przez innych ludzi, robimy to podczas obserwowania ich wypowiedzi, różnych zachowań, a także przez to, że dostajemy od nich informację zwrotną. Czasami nawet nie wiemy, że mamy jakieś cechy w sobie, a inna osoba to w nas zauważy” – powiedziała uczestniczka treningu Eugenia Czumak.

Wolontariusze również uczyli się odróżniać zachowania asertywne od agresywnych, budować pozytywne relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji, a także dowiedzieli się o zasadach obrony przed krytyką.

Praca w grupach (Fot. Danuta Stefanko)

„Myślę, że w ciągu tych dwóch dni była zrobiona totalnie wielka praca. Komunikacja w trakcie szkolenia była na bardzo głębokim poziomie, to była wyjątkowa atmosfera. Mogliśmy sobie przekazać wszystko, co się zbierało przez jakiś dłuższy czas. Również bardzo mi się podobało pracować z nowymi wolontariuszami, czułam wielką odpowiedzialność, żeby im się też podobało, żeby się zaangażowali i byli aktywni” – powiedziała wolontariuszka Julia Pustilnik.

Szkolenia dla wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku dotyczące umiejętności interpersonalnych zostały zorganizowane przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Karolina Szostak

Audycja radia CKPiDE:

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up