Dyskusja młodych Polaków (Fot. Danuta Stefanko)

W Kijowie w dniach 27-31 października 2021 roku odbyło się Forum Młodych Polaków. Wydarzenie już po raz siódmy zorganizowało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Grupa osób skupionych dookoła polskich organizacji na Ukrainie odkrywała sens działalności na rzecz kultywowania i promowania polskości w swoich lokalnych ośrodkach.

„Forum jest platformą do dyskusji z młodzieżą i integracji środowiska polskiego na Ukrainie. W tym roku poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania czy to, co robimy jest ważne, czy jest dla kogo to robić. Zastanawialiśmy się również nad pytaniem, jak zachęcać do aktywności społecznej wciąż nowe i młodsze pokolenia, w jaki sposób zachęcać ich, żeby garnęły się do polskości. Rozmawialiśmy też o tym, jak reprezentować polskość na Ukrainie w taki sposób, aby była ona przyjazna dla osób spoza polskiego środowiska” – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, pomysłodawczyni Forum.

Głównym celem Forum Młodych Polaków jest integracja młodego środowiska polskiego na Ukrainie. W tym roku szczególną uwagę skupiono na pracy nad wzmacnianiem polskości w wymiarze indywidualnym i zespołowym oraz nad poszukiwaniem dróg do bycia bardziej świadomymi obywatelami dwóch Ojczyzn, Polski i Ukrainy. Forumowiczom towarzyszyło hasło „Sens jest w nas”.

„Zawsze czerpiemy z Forum idee, pomysły, nowe kontakty, a później organizujemy mnóstwo wydarzeń i kontynuujemy naszą współpracę. Dla mnie było najciekawsze omówienie tego, jak może działać polska młodzież na Ukrainie, jakie są perspektywy tej działalności, ponieważ wiemy, że od tego, co robimy teraz, zależy nasza przyszłość. Właśnie młodzi Polacy, uczestnicy Forum, trzymają w rękach przyszłość” – mówiła Ludmiła Krywa, uczestniczka Forum ze Stowarzyszenia Polaków w Humaniu „Ognisko”.

Uczestnicy Forum Młodych Polaków na Ukrainie (Fot. Danuta Stefanko)

Podczas VII Forum Młodych Polaków młodzież rozmawiała również o tożsamości i podążaniu za dynamicznymi zmianami, w obliczu których stoi obecnie świat, a także o funkcjonowaniu i aktywności społecznej w warunkach tych zmian. Oprócz tego uczestnicy zastanawiali się nad poszukiwaniem motywacji i energii do działalności.

„Mam przyjemność uczestniczyć w Forum już po raz trzeci. Nie tylko fajnie się tutaj bawimy i przyjemnie spędzamy czas, ale też dostajemy ogrom wiedzy i inspiracji do dalszej działalności. Chociaż Forum odbywa się raz do roku, jego konsekwencje trwają w naszych organizacjach na co dzień. Poznałam tutaj mnóstwo ludzi, z którymi wspólnie pracujemy i stwarzamy różne projekty” – powiedziała Anna Morgaczowa z Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i Kreatywni”.

Rok rocznie Forum Młodych Polaków staje się dla młodzieży szansą na realizację własnych pomysłów w swoich lokalnych środowiskach. W tym roku powstało osiem inicjatyw, które zostaną zrealizowane w dziewięciu miejscowościach na Ukrainie. W swoich działaniach młodzi Forumowicze skupią się przede wszystkim na pielęgnowaniu tradycji, a także na nauce języka polskiego, historii i kultury.

„Uczestnicy tegorocznego Forum poznawali się, integrowali się, wymieniali się doświadczeniami, pomysłami, ideami. To przelało się na wspólne projekty, często międzymiastowe. Pracowaliśmy również nad działaniem w zgodzie ze sobą, zachowaniem własnych wartości i zachowaniem szacunku wobec wartości ludzi, z którymi na co dzień funkcjonujemy, współdziałamy i współpracujemy” – mówiła Natalia Dębczyńska, trenerka Forum.

Grupa VII Forum Młodych Polaków na Ukrainie (Fot. Danuta Stefanko)

Tradycyjnym elementem Forum Młodych Polaków jest debata dotycząca sytuacji środowiska polskiego na Ukrainie, jego codzienności i perspektyw rozwoju. W tym roku do rozmów z Forumowiczami dołączył Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bartosz Cichocki, ambasador RP na Ukrainie.

„Uważam, że młodzi Polacy powinni być liderami polskości na Ukrainie. Oni najłatwiej przejmują nowe światowe rozwiązania, nowe technologie, najłatwiej się poruszają w dzisiejszym świecie. Oczywiście z szacunkiem dla starszych zasłużonych pokoleń działaczy polskich na Ukrainie, ale powinni przejmować te role liderów. Świat młodnieje w każdym wymiarze. Coraz młodsi politycy, ministrowie, posłowie parlamentów. To odmłodzenie na pewno stanie się też udziałem organizacji polskich na Ukrainie” – powiedział Bartosz Cichocki.

W ramach VII Forum Młodych Polaków na Ukrainie, w przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych, młodzi ludzie udali się na Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni, czwarty cmentarz katyński, gdzie złożyli hołd zamordowanym przez NKWD Polakom i Ukraińcom.

Zaczynając od 2015, w Forum Młodych Polaków wzięło udział około 300 osób z całej Ukrainy. Efektem tego jest ponad 50 wydarzeń, organizowanych przez młodzież dla swoich lokalnych społeczności w ramach Forum. Siódma edycja tej inicjatywy, łączącej młodzież polskiego pochodzenia, odbyła się dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Tekst: Danuta Stefanko

Program Radia CKPiDE:


Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up