Fot. Roman Juszczak

Na bazie jednej z brygad lotniczych oraz dla lokalnej jednostki policyjnej i medyków wojskowych odbyło się szkolenie z zakresu medycyny pola walki z elementami działań taktycznych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Zajęcia poprowadził instruktor medyczny z Polski.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z materiałami teoretycznymi medycyny taktycznej, po czym mieli okazję opanować zdobytą wiedzę na praktyce. Planowanie działań podjęcia rannego, poszukiwanie poszkodowanego, okazywanie niezbędnej pomocy w warunkach walk miejskich czy walk na terenie otwartym – między innymi tego uczyli się żołnierze, policjanci i medycy.

„Uczyłem żołnierzy podjęcia rannego, dbając również o ich własne bezpieczeństwo, przeprowadzenia podstawowych czynności na polu walki, ratujących poszkodowanego. Podczas tego szkolenia żołnierze napotykali się na stronę przeciwną. Były również różne scenariusze rannego, od krwotoków tętniczych po zakładanie opatrunków hemostatycznych czy odbarczanie odmy prężnej” – mówił prowadzący szkolenie.

Fot. Roman Juszczak

Najważniejszym w ratowaniu życia innego człowieka jest czas podjęcia tego działania. Im szybciej się dotrze do rannego i okaże mu pierwszą pomoc, tym większe są szanse na przeżycie. Ważne jest również zadbanie o własne bezpieczeństwo.

„Na polu walki około 60 proc. zgonów to są wykrwawienia, dlatego podstawową rzeczą jest powstrzymanie krwotoków. Uczyłem ich każdej metody, od korzystania z opasek uciskowych, po improwizację. Szukaliśmy też żył tętniczych i zaciskaliśmy je palcami. Uczyłem żołnierzy wykorzystania sprzętu, ale również radzenia sobie bez tego sprzętu” – powiedział instruktor z Polski.

Szkolenie zakładało nie tylko nauczenie udzielania pomocy w przypadku konkretnych obrażeń, ale też stosowania określonych technik zabezpieczenia rannych i ich ewakuacji z pola walki. W ramach ćwiczeń uczestników uczono, co należy robić pod ostrzałem oraz jak zachowywać się w strefie względnie bezpiecznej.

Od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej Polska na różne sposoby wspiera Ukrainę, zaczynając od pomocy humanitarnej oraz przyjmowania uchodźców, kończąc na pomocy militarnej oraz dyplomatycznej. Działania te tylko wzmacniają polsko-ukraińską przyjaźń i solidarność, a trwająca wojna, staje się nowym rozdziałem w historii obydwu narodów.

Tekst: Artur Lipert


Program Radia CKPiDE:


Zdjęcia: Roman Juszczak, Artur Lipert

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up