Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Promocja języka polskiego i kształtowanie wrażliwości na jego piękno wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą są celem zainicjowanego przez Pierwszą Damę Konkursu Recytatorskiego „Słowem-Polska”. 13 grudnia 2022 roku ogłoszono zwycięzców II edycji projektu. „Dziękuję, że zechcieliście uczestniczyć w Konkursie oraz za to, że na co dzień staracie się poznawać polską kulturę” – mówiła Agata Kornhauser-Duda do młodych ludzi.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się z udziałem Pierwszej Damy, finalistów i laureatów, a także rodziców i nauczycieli, którzy na każdym etapie Konkursu wspierali uczestników w zmaganiach recytatorskich. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polskich i polonijnych oraz ośrodków nauczania języka polskiego z całego świata. W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 400 uczniów z 41 krajów. „Brałam udział w Konkursie w ubiegłym roku i byłam zachwycona. Bardzo mnie zainspirował i zmotywował do poznawania literatury” – relacjonowała jedna z uczestniczek.

Grzegorz Jakubowski / KPRP

Agata Kornhauser-Duda przyznała, że ogłoszenie wyników jest także dla niej wyjątkowym momentem, szczególnie, że bardzo wysoki poziom zgłoszeń nie ułatwiał wyboru zwycięzców. Pierwsza Dama, która od lat promuje czytelnictwo oraz polską literaturę, zwróciła uwagę, że „książki dostarczają wiedzę, poszerzają horyzonty, pozwalają przyjemnie spędzać czas, ale mają – szczególnie poezja – ogromny wpływ na kształtowanie wrażliwości i emocjonalności”. W trakcie poszczególnych etapów Konkursu, uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować utwory wybranych poetów: Adama Asnyka, Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej lub Bolesława Leśmiana.

„Wiem, ile pracy włożyliście w przygotowania, ale dziękuję także za to, że na co dzień staracie się poznawać polską kulturę i tradycje, że uczycie się geografii i historii Polski. Zdaję sobie sprawę, jakie to dla Was wyzwanie, ponieważ robicie to w swoim wolnym czasie” – mówiła Małżonka Prezydenta, zwracając się do uczniów. Dodała, że II edycja Konkursu udowodnia, że „warto zarażać chęciami do podejmowania tego typu wyzwań również najbliższych”. Nawiązała tym samym do sukcesu brata zeszłorocznego finalisty.

Fot. Danuta Stefanko

Spotkanie było doskonałą okazją do podziękowań także w kierunku rodziców i nauczycieli, którzy motywowali uczestników i wspierali ich w przygotowaniach. „Dzięki Państwu dzieci wiedzą skąd się wywodzą, mają zaszczepioną miłość do ojczyzny swoich przodków i to jest ogromna Państwa zasługa” – zapewniła Małżonka Prezydenta, zwracając się do rodziców uczniów. „Serdeczne podziękowania kieruję także do nauczycieli, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczą języka polskiego, wiedzy o Polsce, starają się przybliżać młodym ludziom polski dorobek kulturalny. Nigdy wcześniej, będąc nauczycielką, nie wiedziałam, jak trudna i wymagająca jest praca nauczyciela polonijnego, jakich niezwykłych kompetencji i kreatywności wymaga” – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Finał II edycji Konkursu został przesunięty ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. „Chcieliśmy dać szansę wszystkim uczestnikom Konkursu, by mogli w tym finale wziąć udział” – tłumaczyła Pierwsza Dama. Dodała, że „ze szczerego serca” dziękuje Polonii i Polakom mieszkającym poza granicami Polski „za ogromne wsparcie, którego doświadczyła Ukraina oraz Polacy wspierający sąsiadów”.

Fot. Danuta Stefanko

Spotkanie odbyło się online, a prowadziła je Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Justyna Kralisz. Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister Andrzej Dera.


Finaliści i laureaci II edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem-Polska” pod patronatem Małżonki Prezydenta RP

Kategoria wiekowa 7-9 lat

I miejsce – Olivia Ahn, Szkoła im. Gen. Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto, Kanada

II miejsce – Filip Kobierecki, Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie, Hiszpania

III miejsce – Laura Soini, Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Helsinkach, Finlandia


Kategoria wiekowa 10-13 lat

I miejsce – Milena Soltysiuk, Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Jorku, USA

II miejsce – Julia Siwiec, Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie, Wielka Brytania

III miejsce – Miriam Kokoszka, Szkoła Polska im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii, Bułgaria


Kategoria wiekowa 14-19 lat

I miejsce – Ana Maisiuki, Polska Szkoła im. Świętej Królowej Jadwigi w Tibilisi, Gruzja

II miejsce – Aneta Baranovska Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, Litwa

III miejsce – Anita Czirkowa, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Ukraina


Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

Źródło: prezydent.pl

Zdjęcia: Danuta Stefanko, Grzegorz Jakubowski / KPRP

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up