Fot. Ołeksa Butczak

W Iwano-Frankiwsku 14 grudnia 2022 roku odbyło się oficjalne podsumowanie wyników projektu wsparcia przesiedleńców, w ramach którego zakupiono niezbędny sprzęt i udzielono pomocy psychologicznej. Projekt „Poprawa warunków życia i integracja uchodźców z terenów bezpośrednio dotkniętych agresją Rosji na Ukrainę w ośrodkach dla osób wewnętrznie przesiedlonych w hromadzie Iwano-Frankiwsk” był realizowany wspólnie przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Komitet Wykonawczy Iwanofrankiwskiej Rady Miejskiej.

„Widzimy, jak ciężki los dotknął Ukrainę i jej mieszkańców. Nie jest to dla nas obojętne. Byłam w szkołach i przedszkolach, gdzie mieszkają przesiedleńcy. Uświadomiłam sobie, że życie we wspólnej przestrzeni na dużej sali gimnastycznej ludzi, którzy się nie znają, mają różne zwyczaje, jest bardzo trudnym doświadczeniem. Jest potrzeba tego, by stworzyć intymne rodzinne warunki. Między innymi temu służy ten projekt. Wspieramy Ukrainę, to jest nasza wspólna sprawa, nasza wspólna walka. To jest absolutnie haniebna wojna, którą rozpętała Rosja przeciwko Ukrainie. My się na to nie godzimy. Będziemy pomagać i pokazywać, że solidarność między ludźmi jest silniejsza. Poradzimy sobie i razem zwyciężymy” – powiedziała konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz.

Fot. Ołeksa Butczak

Projekt miał na celu stworzenie godnych dla życia warunków dla uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów oraz potrzebują wsparcia materialnego i psychologicznego, a także możliwości integracji ze społecznością lokalną. Iwanofrankiwska hromada wyremontowała pomieszczenia dla zakwaterowania osób wewnętrznie przesiedlonych, a strona polska przekazała niezbędne wyposażenie. Zakupiono między innymi lodówki, kuchenki elektryczne, pralki, suszarki, bojlery oraz agregaty prądotwórcze.

„Zakwaterujemy tutaj 140 osób. Na razie tu już mieszka 50 przesiedleńców. Staraliśmy się zabezpieczyć niezbędne rzeczy, żeby stworzyć dla nich komfortowe warunki. Szczególnego wsparcia nam udzielono w ramach programu Polska Pomoc. W kuchniach mamy lodówki, płyty, czajniki. Stworzyliśmy również pralnię, gdzie są suszarki. Był z tym problem, bo ludzie suszyli rzeczy na ulicy, więc ten sprzęt jest naprawdę niezbędny” – mówiła Jaryna Onufrijenko, komendantka ośrodka.

Fot. Ołeksa Butczak

Strona polska sfinansowała również cykl spotkań integracyjnych mieszkańców Iwano-Frankiwska z przesiedleńcami, z udziałem profesjonalnego psychoterapeuty i użyciem moderowanych gier planszowych. Przez okres 2 miesięcy uczestnicy mogli pokazać swoje mocne strony i nawiązać ze sobą komunikację. Sesje miały również na celu zachęcenie do pracy w zespole i zdobycie umiejętności zarządzania kryzysowego, a uczestnicy mieli okazję wykazać się zdolnościami przywódczymi. Psychoterapeuta mógł też zidentyfikować osoby, które potrzebują indywidualnej pomocy psychologicznej.

„Polska jest dzisiaj najlepszym przyjacielem Ukrainy. Przyjaciele poznają się w biedzie. Polska pokazała poprzez swoją pozycję polityczną, a także poprzez praktyczną pomoc, że jest przyjacielem Ukrainy. Jest to dla nas bardzo ważne. Ten projekt jest przykładem wspólnej pracy, żeby ludzie mogli tutaj mieszkać i czuć się ludźmi. Tutaj warunki są dużo lepsze niż w szkole. Miasto zawsze jest otwarte dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Obecnie w Iwano-Frankiwsku zarejestrowano 42 tysiące przesiedleńców. Wiele osób nie ma gdzie wracać, jesteśmy gotowi pomagać, dawać schronienie” – powiedział Rusłan Marcinkiw, mer Iwano-Frankiwska.

Fot. Ołeksa Butczak

Środki na realizację projektu w wysokości 26 tys. euro przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Polska Pomoc. Jest to wieloletni program polskiej współpracy rozwojowej realizowany we współpracy z władzami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i strukturami lokalnymi krajów partnerskich, a także działania w ramach współpracy organizacji międzynarodowych.

Głównym celem polskiej pomocy jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki w krajach rozwijających się, realizacja inicjatyw mających na celu zmniejszenie ubóstwa, poprawę zdrowia publicznego, podniesienie poziomu edukacji i kwalifikacji zawodowych ludności, wspieranie demokratyzacji i reform państwowych, tworzenie nowoczesnych instytucji państwowych, promowanie praw człowieka i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji Ukraina stała się głównym priorytetem dla realizacji koncepcji programu.

Tekst: Danuta Stefanko


Program Radia CKPiDE:


Zdjęcia: Ołeksa Butczak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up