Fot. Danuta Stefanko

W Warszawie w dniach 29 czerwca-2 lipca 2023 roku odbył się VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W inicjatywie wzięło udział ponad 450 osób, w tym około 350 delegatów z zagranicy. Uczestnicy wydarzenia, zamieszkujący na co dzień 44 kraje różnych kontynentów, reprezentowali rozmaite środowiska polskie, zajmujące się między innymi działalnością kulturalną, oświatową, sportową, przedsiębiorczą czy polityczną.

„Takie spotkanie to możliwość dialogu między przedstawicielami środowiska polonijnego z całego świata i administracją rządową. Mamy możliwość wysłuchania postulatów naszych rodaków, a równocześnie przedstawienia naszej działalności, pomocy i próśb do Polaków z zagranicy. Z obu stron budują się partnerskie relacje, na których nam zależy. Polonia jest ważnym partnerem dla Polski. Rozmawiamy z polskimi profesorami, dziennikarzami, politykami, nauczycielami, harcerstwem. Cieszymy się, że jest możliwość dialogu” – powiedział minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Fot. Danuta Stefanko

Podczas panelu dyskusyjnego, moderowanego przez ministra Jana Dziedziczaka, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza, omówiono obecne zagrożenia i problemy w Europie Środkowo-Wschodniej, miejsce i rolę Polski w trwającej wojnie rosyjsko-ukraińskiej oraz sytuację polskich społeczności na świecie. Wśród zagrożeń określono wydarzenia na Ukrainie i Białorusi.

„Wiadomo, jak trudna sytuacja jest na Ukrainie. Natomiast najgorszą sytuację, jeżeli chodzi o dziennikarzy, mają dziennikarze polscy na Białorusi. Uwięzionych jest 33 dziennikarzy, pozostali, żeby uniknąć losu Andrzej Poczobuta, musieli uciekać do Polski. O tym mówimy, piszemy, cały czas monitorujemy bieżącą sytuację” – mówiła Teresa Sygnarek ze Szwecji, prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych.

Fot. Danuta Stefanko

W ramach Zjazdu odbyło się również posiedzenie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie rodacy z całego świata mieli okazję omówić z przedstawicielami władz bieżącą działalność oraz inicjatywy społeczności polskich. Organizatorem Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Rada Polonii Świata. Warto nadmienić, że Polacy za granicą stanowią jedną trzecią narodu polskiego, czyli 20 milionów osób.

„Jedni Polacy wyemigrowali dwa-trzy pokolenia temu. Jest emigracja niepodległościowa, solidarnościowa czy po prostu zarobkowa. Są też Polacy, którzy mieszkają na swoich rdzennych ziemiach. My wszyscy chcemy godnie reprezentować interesy Polaków na świecie, być w łączności z Polską i oczywiście starać się, aby polskie środowiska na świecie były zintegrowane w dążeniu do zachowania swojej tożsamości. Musimy też zadbać o młodzież, czyli o naszą przyszłość” – powiedział przewodniczący Rady Jarosław Narkiewicz z Litwy.

Fot. Karolina Szostak

VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy był okazją do nawiązania nowych znajomości, omówienia wyzwań i perspektyw rozwoju polskich wspólnot w zależności od państwa zamieszkania, a także codzienności Polonii i Polaków oraz bezpieczeństwa w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. Odbyło się również spotkanie z Parą Prezydencką, podczas którego nie brakowało podziękowań za pracę na rzecz kultywowania polskości oraz owocną współpracę z instytucjami w Polsce.

„Przyjechałem z rodziną do Stanów Zjednoczonych 25 lat temu. Mieszkam w Chicago, to jest największe skupisko Polonii na świecie. Jesteśmy zorganizowani, mamy kilka polskich programów radiowych i telewizyjnych, gazety, jak również mnóstwo organizacji. Polacy spotykają się, podejmują jakieś inicjatywy, obchodzą rocznice państwowe, zapraszają gości z Polski. Na tym Zjeździe powstają kolejne pomysły na naszą działalność” – mówił Bogusław Niemczewski z organizacji Polonia for Poland.

W ramach inicjatywy odbył się również szereg paneli dyskusyjnych. Polska edukacja poza granicami kraju, rola młodzieży w podtrzymywaniu polskiej kultury i tradycji, sport, turystyka, przedsiębiorczość, a także wspólne inicjatywy, mające na celu integrację polskich środowisk – o tym podczas obrad rozmawiali uczestnicy VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W wyniku spotkań i dyskusji, między innymi postanowiono zorganizować Światowy Zjazd Młodzieży Polonijnej oraz skierowano apel o zwiększenie środków przeznaczanych na przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski.

Tekst: Danuta Stefanko


Audycja Radia CKPiDE:


Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up