Fot. Agata Pawłowska / irjp.gov.pl

W Jachrance pod Warszawą odbył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. „Spotkanie miało zintegrować środowiska polonijne oraz służyć wymianie doświadczeń nauczycieli oraz naukowców, pracujących poza granicami Polski” – wyjaśnił prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, głównego organizatora Kongresu.

Wydarzenie honorowym patronatem objęła małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych w innych krajach oraz propagatorzy polskiej kultury z całego świata, w tym członek Zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, Alina Czirkowa.

„Celem I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą jest integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz wymiana doświadczeń nauczycieli oraz naukowców pracujących poza granicami Polski” – powiedział prof. Jacek Gołębiowski. Przypomniał, jakie zadania nakreśliły władze państwa, gdy powoływały Instytut w grudniu 2022 roku.

Fot. Agata Pawłowska / irjp.gov.pl

„Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ma na celu wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą poprzez m.in. stałą opiekę nad szkołami polonijnymi i polskimi oraz ośrodkami akademickimi” – tłumaczył dyrektor instytucji.

Instytut prowadzi stałą współpracę w zakresie przekazywania środków finansowych oraz realizuje obecność instytucjonalną w środowiskach polonijnych – przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Współorganizuje cykliczne wydarzenia, promujące nauczanie języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych, czyli na przykład I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.

W Kongresie w Jachrance uczestniczyło blisko 450 gości z około 40 krajów, m.in. z Chin, Indii, Australii, Ameryki Północnej i Południowej oraz wielu krajów europejskich. Kongres ma na celu wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także nakreślenie konkretnych zadań zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających poza granicami kraju w sferze nauczania języka polskiego i promocji kultury.

Fot. Karolina Szostak

„Cieszę się, że spotykamy się na Kongresie, niemal rok po ogłoszeniu pomysłu zrodzonego w Toronto, aby zebrać się w kraju, w szerokim gronie osób zaangażowanych w edukację polonijną” – mówił Jan Badowski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z Kancelarii Premiera, podczas inauguracji wydarzenia.

Jan Badowski przyznał, że Kongres „jest okazją do bezpośredniego spotkania nauczycieli i działaczy polonijnych z władzami państwa polskiego i instytucjami, które zajmują się Polonią” oraz Polakami na obczyźnie. „Dzięki pytaniom, rozmowom, można rozwiać wiele wątpliwości i poznać możliwości działania wspieranego przez Polskę” – stwierdził dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił wagę edukowania Polaków za granicami i wspierania nauki mowy ojczystej. „MSZ przywiązuje szczególną wagę do rozpowszechniania języka polskiego na świecie. Blisko współpracujemy z innymi organizacjami państwowymi, aby realizować te cele” – stwierdził Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.

Uczestnicy Kongresu liczyli, że podczas spotkania wypracowane zostaną propozycje merytorycznych rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone ministrowi edukacji i nauki.

Fot. Karolina Szostak

„Nasze Ministerstwo koordynuje politykę oświatową państwa. Jako resort będziemy wspierać działania Polaków mieszkających za granicą. Stworzymy warunki, aby język polski mógł się rozwijać” – deklarował Piotr Semeniuk, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jak stwierdził dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, współorganizatora Kongresu, Dawid Kostecki,„spotkanie to gigantyczne wyzwanie, ale i duma, która rozpiera każdego, kto interesuje się językiem polskim”.

„Z jednej strony mamy programy dla studentów, którzy chcą przyjeżdżać do Polski, ale także dla nauczycieli i lektorów. Naszym flagowym projektem jest program Lektorzy NAWA. Naszych 75 lektorów jest obecnych w 35 państwach i decyduje się podjąć taką formę promocji Polski i języka polskiego” – powiedział dyrektor Dawid Kostecki.

Program Kongresu składał się z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Odbyły się m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Zaplanowano szereg spotkań z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz: rozwoju nauki polskiej za granicą, popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

Źródło: polskieradio.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up