Fot. Danuta Stefanko

W ramach obchodów 30-lecia Katedry Języków Słowiańskich na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, 20 października 2023 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Podobieństwa i różnice. Filologiczny obraz świata Słowian”. Organizacja podobnych spotkań naukowych jest jednym z wielu elementów działalności Katedry.

„Te 30 lat to były lata pracy dydaktycznej, badawczej i międzyludzkiej. Katedra wykształciła wysokiej jakości zawodowców, którzy dzisiaj pracują w szkołach czy jako tłumacze. Wymiana studentów, przyjazdy wykładowców z różnych uczelni Polski i Ukrainy, stworzyły tę atmosferę w relacjach polsko-ukraińskich, kiedy w trudnych chwilach potwierdziliśmy, że jesteśmy bratnimi narodami” – powiedział Ihor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego.

Fot. Danuta Stefanko

W ramach Konferencji językoznawcy i literaturoznawcy z Polski i Ukrainy omawiali między innymi aktualne zagadnienia metodologiczne i teoretyczne w dziedzinie leksyki i frazeologii, badania socjolingwistyczne i zmiany w słownictwie języków słowiańskich, a także wyłaniali wspólne charakterystyczne cechy w rozwoju procesu literackiego narodów słowiańskich.

„Od 12 lat współpracuję z Katedrą Języków Słowiańskich. Jest to praca z przyszłymi polonistami i możliwość towarzyszenia im na ścieżce rozwoju zawodowego. To daje ogromną satysfakcję i radość, gdy dzisiaj patrzę, gdzie są moi studenci, co robią, jak fantastycznie się realizują, jak budują stosunki polsko-ukraińskie czy w sferze oświaty, edukacji, kultury, czy także biznesu” – mówiła Samanta Busiło, lektorka języka polskiego z delegatury Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Na bazie Katedry Języków Słowiańskich w 1997 roku, dzięki staraniom prof. Mykoły Łesiuka, powstał Wydział Polonistyki. Jego działalność obejmuje dydaktykę akademicką, projekty badawcze, wsparcie metodyczne nauczycieli polonistów oraz popularyzację języka i kultury polskiej.

Fot. Danuta Stefanko

„Na początku nie mieliśmy żadnego podręcznika czy słownika, w ogóle nie było żadnej bazy. Pisałem setki listów na różne uczelnie w Polsce. Ludzie reagowali, wysyłali nam książki, słowniki. Przekwalifikowaliśmy swoich wykładowców, którzy uczyli języka i literatury rosyjskich, zapraszaliśmy też co roku fachowców z Polski, żeby studenci słyszeli język native speakerów. Teraz Polonistyka w całości jest skompletowana przez naszych absolwentów” – opowiedział Mykoła Łesiuk, kierownik Katedry.

Polonistyka Uniwersytetu Przykarpackiego wykracza poza ściśle nauczanie języka polskiego. Jej studenci mają okazję uczestniczyć w międzynarodowych wymianach akademickich, dzięki czemu doskonalą poziom znajomości języka polskiego i łamią barierę językową. Uczestniczą również w konkursach i projektach, promujących język, literaturę i szeroko pojętą kulturę, co motywuje do systematycznej i odpowiedzialnej nauki.

Fot. Danuta Stefanko

„Wybrałem język polski, ponieważ mam polskie korzenie. Na pierwszym roku było bardzo ciężko, ale się starałem. Mieliśmy literaturę polską, podobała mi się. Poznawaliśmy dzieła Adama Mickiewicza, Witolda Gombrowicza, ale najciekawsza jest dla mnie literatura nowoczesna. Uczestniczyłem też trzy lata z rzędu w Narodowym Czytaniu. Jestem szczęśliwy, że moja Katedra obchodzi 30-lecie” – mówił Ołeksandr Worobeć, absolwent Polonistyki Uniwersytetu Przykarpackiego.

Obecnie na trzech specjalizacjach – nauczycielskiej, filologicznej i tłumaczeniowej – kształcą się studenci, którzy w przyszłości będą mogli pracować w obszarze edukacji, biznesu, kultury, mediów i współpracy międzynarodowej, a także administracji publicznej i pozarządowej w Polsce i na Ukrainie. Wielu spośród ponad 1000 absolwentów, którzy dotychczas ukończyli Polonistykę na Uniwersytecie Przykarpackim, wspiera dziś między innymi edukację i integrację uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Tekst: Danuta Stefanko


Program Radia CKPiDE:


Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up