Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP

We Lwowie 11 marca 2024 roku odbyło się IX posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Polskę reprezentowali między innymi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Delegacji ukraińskiej przewodniczyła wicepremier, minister reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.

Celem spotkania była wymiana informacji na temat sytuacji gospodarczej obu krajów, z uwzględnieniem wpływu wojny na transport, gospodarkę i handel międzynarodowy, a także omówienie potrzeby współpracy w relacjach bilateralnych oraz na forum instytucji międzynarodowych. Uczestnicy posiedzenia również zapowiedzieli, że przygotowywane są działania, które pomogą rozwiązać problem blokad na granicy pomiędzy Polską i Ukrainą.

„Poruszyliśmy mnóstwo spraw związanych ze współpracą gospodarczą i wymianą handlową. Oczywiście poruszyliśmy także trudne tematy związane z handlem towarami rolnymi. To odbyło się w niezwykłym zrozumieniu obu stron. Rozmawialiśmy również na temat możliwych rozwiązań, których jesteśmy, mam nadzieję, już bardzo blisko i w najbliższym czasie będziemy mogli podać rezultaty tych rozmów” – mówił Krzysztof Hetman.

Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP

Posiedzenie było również okazją do omówienia relacji w dziedzinie transportu między Polską i Ukrainą. Istotnym zagadnieniem podniesionym podczas spotkania było funkcjonowanie umowy między Unią Europejską a Ukrainą o transporcie drogowym towarów. Kolejne spotkanie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej planowane jest w Polsce.

„Nasza Komisja jest przykładem tego, że możemy i umiemy rozmawiać. Robimy to z sukcesami dla naszych państw i dla naszych narodów. Nasza Komisja stanowi przykład, że potrafimy skutecznie pracować, uzgadniać i omawiać trudne kwestie” – powiedziała Iryna Wereszczuk i podziękowała polskiemu narodowi za wspieranie Ukraińców od pierwszych dni rosyjskiej inwazji.

Polsko-Ukraińska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej została powołana na mocy polsko-ukraińskiej umowy o współpracy gospodarczej z 2005 roku. Dotychczas odbyło się osiem posiedzeń. Podczas ostatniego, zgodnie z deklaracjami polskich i ukraińskich polityków, podjęto decyzję o zintensyfikowaniu prac Komisji.

Opr. na podst. gov.pl, pap.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up