W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we wrześniu rozpoczęto długotrwały projekt „Droga do Europy”

W dniach 18-30 sierpnia odbyła się Letnia Szkoła Języka Polskiego - Historia. Kultura. Język w Bołszowcach w Centrum Pokoju i Pojednania.

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie Letniej Szkoły Języka Polskiego. 

W Centum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w czasie wakacji trwał kiermasz książki używanej „Ocalmy od zapomnienia”

W sierpniu b.r., w ciągu dwóch tygodni, młodzież pochodzenia polskiego z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i Kijowa brała udział w AkademiLiderów w Pułtusku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up