Wspólne przygotowywanie palm wielkanocnych jest wieloletnią polską tradycją, a zwyczaj święcenia palm jest znany w Polsce od średniowiecza. W ubiegłą sobotę, 19 marca, w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego...

W sali głównej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się widowisko słowno-muzyczne „Poezjo, jak Ci na imię?” – to cykl spotkań z poezją mówioną i śpiewaną. Poezja jest sztuką słowa...

Wykład historii Polski od Mieszka I do współczesności zawiera publikacja Instytutu Pamięci Narodowej „Polska – zarys dziejów” – pierwsza tego typu książka od początku pisana specjalnie dla czytelnika ukraińskiego. Prezentacja książki...

W dniu 14 marca 2016 roku w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) przebywała z oficjalną wizytą delegacja Rządu RP na czele z wiceministrem Janem Dziedziczakiem. W składzie delegacji m.in. byli: Henryk Litwin, Ambasador RP...

Uczestnicy projektu „Poznajemy Polskę” przez ostatnie dwa zajęcia udali się w rejs po Morzu Bałtyckim. Statek bezpiecznie zawinął do portu w Gdyni i zacumował. Poprzez prezentacje multimedialne dzieci poznały ważniejsze miejsca...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up