16 maja w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, w ramach obchodów Dnia Europy na Ukrainie zorganizowano hackathon pt. „Moje europejskie miasto”. Hackathon to platforma tworzenia projektów, które w przyszłości pomogą miastu stawać się otwartym na zmiany, konkurencyjnym, atrakcyjnym dla inwestorów i bardziej europejskim.

Doświadczeniem pozytywnych zmian przy wstąpieniu do Unii Europejskiej dzieliła się również gość hackathonu Sylwia Andujar-Piechowska attache konsularny, wydziału współpracy z Polakami na Ukrainie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie: „W momencie wstąpienia do UE polakom ciężko było również uświadomić że zmieniać się powinny nie tylko miasta ale i ludzie. Obywatele powinni wykazywać inicjatywę i pokazywać chęć zmiany i poprawy miejsca w którym mieszkają.”

Udział w projekcie wzięło ponad 40 młodych ludzi, wśród nich działacze społeczni, aktywiści i przedstawiciele organizacji pozarządowych miasta. Na spotkaniu uczestników podzielono na grupy i rozsadzono tematycznie przy stolikach. Pod nadzorem moderatorów młodzież pracowała nad samodzielnie wybraną tematyka kreując pomysły i idee wprowadzenia innowacji europejskich w Iwano-Frankiwsku (d.Stanisławowie).

W ciągu dnia udało się wykreować 6 projektów, realnych do wdrożenia mieście:

ü  Nowy standard” – rekonstrukcja skweru, stworzenie w pierwszego na Ukrainie parku kieszonkowego na ul. Krywa Lypa i Hetmana Mazepy;

ü  Energoefektywność miasta” – połprzewodniki krzemowe nowej generacji;

ü  Centrum szkoleniowe efektywności osobistej”;

ü  „Next generation” -  stworzenie kanału społecznościowego na YouTube;

ü  „ArtEfekt” – stworzenie w mieście platformy kulturalno-artystycznej;

ü  Miasto równych możliwości”.

Po zakończeniu pracy i prezentacji projektów uczestnicy metodą głosowania wybrali najleprzy projekt który otrzyma wsparcie przy realizacji. Zwycięzcą hackathonu został projekt ”Miasto równych możliwości”. Projekt zakłada stworzenie w mieście warunków niezbędnych do przemieszczania się osób niepełnosprawnych lub mających tymczasowo ograniczoną mobilność (osoby na wózkach inwalidzkich, laskach, osoby z wózkami dziecięcymi, bagażem, rowerzyści).

 Ludzie jadą i zostają tam gdzie czują się dobrze, wygodnie i komfortowo. Dla Iwano-Frankiwska (d.Stanisławowa) taki konkurs projektów jest dowodem na to że miejscowa młodzież jest gotowa i zainteresowana w rozwiązaniu problemów miasta w którym mieszka, rozwija się i buduje przyszłośćmówi Maria Osidacz, Dyrektor CKPiDE.

Organizatorzy mają nadzieje że wszystkie projekty przy odpowiednim wsparciu i dopracowaniu zostaną zrealizowane, a hackathon stałym wydarzeniem w kalendarzu miasta.

 

Projekt przeprowadzili – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz Młodzieżowa Rada Iwano-Frankiwska, przy wsparciu Komitetu wykonawczego Rady miasta Iwano-Frankiwska.  

 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up