Piotr Urbanowicz, attaché Konsulatu Generalnego RP w Łucku (Fot. Tarnopolska Rada Miejska)

Na gości Dni Kultury Polskiej, które miały miejsce 11-12 lutego w Tarnopolu, czekały wystawy polskiej literatury oraz zdjęć, warsztaty i częstowanie daniami kuchni polskiej. Wydarzenia odbyły się w ramach projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach. Polacy w Tarnopolu”.

Dni Kultury Polskiej zostały zorganizowane przez Tarnopolską Radę Miejską, Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku.

Z powodu pandemii na imprezę nie przyjechali polscy partnerzy z Suwałk, połączyli się natomiast zdalnie podczas uroczystego otwarcia festiwalu, odbywającego się w Ukraińskim Domu Kultury „Peremoha”.

Gości Dni Kultury Polskiej powitali sekretarz Tarnopolskiej Rady Miejskiej Ihor Hirczak, attaché Konsulatu Generalnego RP w Łucku Piotr Urbanowicz oraz prezes Polskiego Centrum im. prof. Mieczysława Krąpca Piotr Fryz, podkreślając znaczenie takich wydarzeń dla rozwoju współpracy w obszarze kultury.

Wystawa fotografii „Odkryj dla siebie miasto Suwałki” (Fot. Tarnopolska Rada Miejska)

Piotr Fryz wspólnie z pisarzem i wydawcą Jurijem Zawadskim przekazali Oksanie Lechickiej, p.o. dyrektora Tarnopolskiego Miejskiego Scentralizowanego Systemu Bibliotecznego, książkę „Gorajec” autorstwa Adama Bobrowicza oraz ukraiński przekład książki „Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń”, który ukazał się w tłumaczeniu Jurija Zawadskiego w wydawnictwie „Krok” przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

W ramach Dni Kultury Polskiej w Ukraińskim Domu Kultury „Peremoha” odbyła się wystawa fotografii „Odkryj dla siebie miasto Suwałki”. Na bulwarze Szewczenki swoje stoiska wystawiła „Biblioteka pod gołym niebem”, gdzie wszyscy chętni mogli zapoznać się z polską literaturą oraz zobaczyć artbooki stworzone w ramach projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach. Polacy w Tarnopolu”.

Gości festiwalu częstowano daniami kuchni polskiej ugotowanymi przez kucharzy jednej z popularnych restauracji sieci „Fajne miasto”.

W Tarnopolskim Obwodowym Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki pokazano przedstawienie „Hormon miłości, czyli Testosteron wg utworu Andrzeja Saramonowicza. W bibliotekach miejskich odbyły się wystawy literatury polskiej, a nawet warsztaty tworzenia lalek motanek w polskich strojach.

Stoisko „Biblioteka pod gołym niebem” (Fot. Tarnopolska Rada Miejska)

Projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach. Polacy w Tarnopolu” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ma na celu promowanie kultury i historii Polski i Ukrainy, nawiązanie współpracy w obszarze kultury oraz promowanie atrakcji turystycznych Suwałk i Tarnopola.

Przypomnijmy, że 28 sierpnia 2021 roku Tarnopol odwiedziła delegacja z Suwałk na czele z zastępcą prezydenta miasta Romanem Rynkowskim. Wzięła ona udział w uroczystościach z okazji Dni Miasta, spotkała się z władzami Tarnopola oraz dyrektorami bibliotek Tarnopolskiego Miejskiego Scentralizowanego Systemu Bibliotecznego, złożyła wizytę w Bibliotece-Muzeum „Literacka Tarnopolszczyzna”, gdzie odbyła się prezentacja trzech artbooków i audio-bajek stworzonych w ramach projektu, a także w Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca.

Tekst: Ałła Flissak
Źródło: monitorwolynski.com

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up