Wykład historii Polski od Mieszka I do współczesności zawiera publikacja Instytutu Pamięci Narodowej „Polska – zarys dziejów” – pierwsza tego typu książka od początku pisana specjalnie dla czytelnika ukraińskiego. Prezentacja książki miała miejsce 14 marca br. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Prezentował ją Jacek Pawłowicz, kierownik Referatu Biura Edukacji Publicznej warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Ponadtrzystustronicowy, bogato ilustrowany i wydany w języku ukraińskim tom kierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Książka – jak podaje IPN – „została napisana tak, by mógł ją czytać zarówno licealista, jak i profesor historii”. Pomysł wydania książki pojawił się jeszcze w listopadzie 2009 roku, gdy były prezes IPN Janusz Kurtyka (który zginął w katastrofie samolotu w Smoleńsku w 2010 roku) był na spotkaniu z ukraińskimi historykami w Kijowie, celem którego była próba dostarczenia odpowiedzi na pytanie o to, co zrobić z impasem w polsko-ukraińskim dialogu historycznym. Wtedy pojawił się pomysł na przedstawienie polskiego punktu widzenia na historię i relacje polsko-ukraińskie. Po siedmiu redakcjach książki udało się ją wydać dopiero pod koniec 2015 roku.

- Ja mam wielką nadzieję, że niebawem doczekamy się wydania historii Ukrainy napisanej w języku polskim przez Ukraińców dla Polaków. Żebyśmy mogli nawzajem się poznawać i zacierać te wszystkie różnice, które historia w pewien sposób stworzyła w naszym życiu – powiedział Jacek Pawłowicz z Instytutu Pamięci Narodowej.

Prezentacja książki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Na spotkanie licznie przybyła młodzież, osoby starsze, przedstawiciele polskich organizacji, ukraińscy historycy, politolodzy oraz dziennikarze. Każdy bezpłatnie otrzymał egzemplarz książki „Polska – zarys dziejów”.

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up