Polski rząd uruchomił portal internetowy z ofertami pracy dla Ukraińców, którzy przebywają w państwie i chcą poszukać zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 6 lipca...

Pochodzący z Drohobycza obwodu lwowskiego Bruno Schulz nigdy nie opuścił rodzinnej miejscowości. Uważał ją za centrum świata, był jej pilnym obserwatorem i okazał się doskonałym „kronikarzem”. Jego twórczość zarówno literacka...

Pielgrzymi ze Lwowa, Iwano-Frankiwska (dawnego Stanisławowa), Śniatynia, Kamionki Buskiej, Tarnopola i Stryja przeszli w pieszej pielgrzymce Pokoju i Pojednania do Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej. W tym roku połączyła...

Malarka Oksana Tryhub-Miłaszewycz z Iwano-Frankiwska zorganizowała warsztaty artystyczne dla dzieci-przesiedleńców. Takie zajęcia są darmowe, opowiada artystka. Oksana Tryhub-Miłaszewycz pracuje z dziećmi każdego...

Na początku marca 2022 roku Energodar w obwodzie zaporoskim przejęli rosyjscy najeźdźcy. Zmieniło się życie mieszkańców miasta. Częściowo ludzie wyjechali, natomiast inni starają się oswoić z życiem pod okupacją. Przed pełnoskalową...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up