Zdjęcia: Tatiana Petriw, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód