Zdjęcia: Krystyna Smal, Salomea Pletenicka, Wojciech Jankowski