Zdjęcia: Danuta Stefanko, Ołesia Riszko, Andrzej Leusz