Zdjęcia: Ołesia Riszko


Działanie jest współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja