Zdjęcia: Andrzej Leusz, Salomea Pletenicka, Krystyna Smal