Zdjęcia: Larysa Dobrowolska, Włodzimierz Harmatiuk